Đèn Cảnh Báo Đỏ Trên Xe Volkswagen Mà Bạn Cần Lưu Ý

Đèn Cảnh Báo Đỏ Trên Xe Volkswagen Mà Bạn Cần Lưu Ý

Trên xe Volkswagen, đèn cảnh báo có ba loại: màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá cây. Màu đỏ có ý nghĩa là bạn cần phải kiểm tra ngay. Đèn cảnh báo màu vàng ít nghiêm trọng hơn nhưng vẫn cần lưu ý hoặc phải liên hệ chuyên gia ngay khi có thể. Cảnh báo màu xanh lá cây chỉ cung cấp thông tin, không yêu cầu biện pháp khắc phục. Sau đây, hãy cùng Volkswagen Nha Trang tìm hiểu về các cảnh báo màu đỏ trên xe mà bạn cần lưu ý khi di chuyển nhé!

Bổ xung dung dịch AdBlue

Bổ xung dung dịch AdBlue

Bổ xung dung dịch AdBlue
Bổ xung dung dịch AdBlue

Đèn cảnh báo màu đỏ xuất hiện khi dung dịch Adblue sử dụng trên xe đã cạn; một khi điều này xảy ra xe của bạn sẽ không thể khởi động lại sau khi đã tắt chìa khóa xe.

Đây không phải là lỗi, nhưng là một tính năng bắt buộc của hệ thống. Nếu trạng thái này xảy ra, hệ thống cần phải nạp đầy dung dịch Adblue trước khi chiếc xe có thể khởi động lại. Để biết thêm thông tin  vui lòng tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng xe.

Túi khí và hệ thống dây đai an toàn

Đèn cảnh báo túi khí và hệ thống dây đai an toàn màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Túi khí và hệ thống dây đai an toàn
Túi khí và hệ thống dây đai an toàn

Vui lòng liên hệ đại lý ngay lập tức để kiểm tra.

Nắp khoang động cơ

Nếu đèn cảnh báo nắp khoang động cơ màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Nắp khoang động cơ
Nắp khoang động cơ

Kiểm tra việc nắp khoang động cơ đã được đóng đúng cách. Sau đó kiểm tra lại xem đèn cảnh báo đã tắt hay chưa?

Đã tắt: Đèn cảnh báo đã tắt. Không cần thưc hiện gì thêm.

Chưa tắt: Đèn cảnh báo vẫn sáng. Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền.

Nắp khoang hành lý

Nếu đèn cảnh báo nắp khoang hành lý màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Nắp khoang hành lý
Nắp khoang hành lý

Kiểm tra việc nắp khoang động cơ đã được đóng đúng cách. Sau đó kiểm tra lại xem đèn cảnh báo đã tắt hay chưa?

Đã tắt: Đèn cảnh báo đã tắt. Không cần thưc hiện gì thêm.

Chưa tắt: Đèn cảnh báo vẫn sáng. Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền.

Hệ thống phanh

Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Đèn cảnh báo hệ thống phanh trên xe Volkswagen
Đèn cảnh báo hệ thống phanh trên xe Volkswagen

1. Xe đang cài phanh tay?

Đúng: Xe đang cài phanh tay. Nhả phanh tay. Nếu đèn cảnh báo vẫn sáng, thực hiện bước 2. Nếu đèn cảnh  báo tắt, bạn có thể tiếp tục lái xe bình thường.

Sai: Xe không cài phanh tay. Thực hiện bước 2.

2. Mức dầu phanh đảm bảo đủ?

Mức dầu phanh đủ. Nếu đèn cảnh báo vẫn sáng. Vui lòng liên hệ Đại lý của bạn.

Không: mức dầu phanh thấp hơn tiêu chuẩn. Châm thêm tới mức tiêu chuẩn. Để nhận sự trợ giúp, vui lòng liên hệ Đại lý ủy quyền.3. Đèn cảnh báo đã tắt hay chưa?

3. Đèn cảnh báo đã tắt hay chưa?

Đã tắt: đèn cảnh báo đã tắt. Tiếp tục lái xe.

Chưa: đèn cảnh báo vẫn sáng. Liên hệ Đại lý Volkswagen

Các cửa

Nếu đèn cảnh báo cửa màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Hệ thống cảnh báo các cửa
Hệ thống cảnh báo các cửa

Kiểm tra tất cả các cửa đã được đóng đúng cách. Đèn cảnh báo đã tắt hay chưa?

Đã tắt: Đèn cảnh báo đã tắt. Không cần thực hiện gì thêm.

Chưa tắt: Đèn cảnh báo đã tắt. Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền.

Hệ thống phanh tay điện tử

Hệ thống phanh tay điện tử

Hệ thống phanh tay điện tử
Hệ thống phanh tay điện tử

Hệ thống phanh tay điện tử kích hoạt trong khi bạn đang lái xe.

Ngay khi có thể, tấp xe vào lề và tắt hệ thống phanh tay trước khi tiếp tục hành trình của bạn.

Một khi tắt hệ thống phanh tay điện tử, đèn cảnh báo sẽ tắt. Nếu đèn cảnh báo tiếp tục sáng, vui lòng liên hệ xưởng dich vụ ủy quyền.

Hệ thống làm mát động cơ

Nếu đèn cảnh báo hệ thống làm mát động cơ màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Hệ thống làm mát động cơ
Hệ thống làm mát động cơ

Tắt động cơ ngay lập tức và không tiếp tục lái xe.

Kiểm tra mức dung dịch làm mát ( tham khảo sổ tay hướng dẫn hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ chuyên nghiệp).

1. Mức dung dịch làm mát có đúng yêu cầu?

Đúng, mức dung dịch làm mát đúng theo yêu cầu. Hiện tượng quá nhiệt có thể gây ra bởi một lỗi trong hệ thống làm mát. Vui lòng liên hệ bộ phận cứu hộ của Đại lý.

Không, mức dung dịch làm mát không đủ. Châm thêm dung dịch làm mát ( tham khảo sổ tay hướng dẫn hoăc liên hệ bộ phận hỗ trợ chuyên nghiệp). Khởi động lại động cơ. Thực hiện bước 2.

2. Đèn cảnh báo đã tắt hay chưa?

Đã tắt: Đèn cảnh báo đã tắt. Tiếp tục lái xe

Chưa tắt: Đèn cảnh báo chưa tắt.
Hiện tượng quá nhiệt có thể gây ra bởi một lỗi của hệ thống làm mát. Vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất.

Áp suất dầu động cơ

Nếu đèn cảnh báo áp suất dầu động cơ màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Áp suất dầu động cơ
Áp suất dầu động cơ

1. Tắt động cơ ngay lập tức và không khởi động lại. Kiểm tra mức dầu động cơ

Mức dầu đúng yêu cầu: Vui lòng liên hệ Đại lý của bạn

Mức dầu không đủ:
Châm thêm dầu đến khi đạt mức yêu cầu ( tham khảo sổ tay hướng dẫn và liên hệ bộ phận hỗ trợ chuyên nghiệp). Khởi động lại động cơ, để động cơ vận hành trong 5 giây, kiểm tra đèn cảnh báo, sau đó tắt động cơ. Thực hiện bước 2.

2. Đèn cảnh báo tắt sau 5 giây?

: Đèn cảnh báo đã tắt. Tiếp tục lái xe.

Không: Đèn cảnh báo không tắt. Vui lòng liên hệ Đại lý của bạn.

Hệ thống hỗ trợ phía trước xe

Hê thống hỗ trợ phía trước xe

Hệ thống hỗ trợ phía trước xe
Hệ thống hỗ trợ phía trước xe

Hệ thống hỗ trợ phía trước xe sẽ xác định những nguy cơ có thể va chạm. Hỗ trợ phanh khẩn cấp hoặc thực thi các hành động giúp giảm thiểu rủi ro

Đèn cảnh báo sẽ tắt khi nguy cơ va chạm không còn nữa. Nếu đèn cảnh báo không tự tắt, vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ.

Công tắc khóa điện

Nếu đèn cảnh báo công tắc khóa điện màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Công tắc khóa điện
Công tắc khóa điện

Màu đỏ: Không tắt khóa điện vì bạn sẽ không thể bật lại khóa điện. Lái xe không dừng đến đại lý ủy quyền gần nhất để kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Màu vàng: Đã xuất hiện lỗi trên bộ công tắc khóa điện. Lái xe không dừng đến đại lý ủy quyền gần nhất để kiểm tra toàn bộ hệ thống.

Hệ thống trợ lực lái

Hệ thống trợ lực lái

Hệ thống trợ lực lái
Hệ thống trợ lực lái

1. Tắt và rút chìa khóa trong khoảng 30 giây và rồi khởi động lại động cơ. Đèn cảnh báo đã tắt hay chưa?

Đã tắt: Đèn cảnh báo đã tắt. Vấn đề đã được khắc phục.

Chưa tắt: Đèn cảnh bảo vẫn sáng. Thực hiện bước 2.

2. Bạn có thể lái xe đến đại lý vụ ủy quyền một cách an toàn?

Có thể: Nếu bạn có thể lái xe một cách an toàn, vui lòng chú ý trong lúc lái xe.

Không thể: Nếu bạn cảm thấy không an tâm để lái xe, vui lòng liên hệ Đại lý uỷ quyền.

Khóa dây đai an toàn

Nếu đèn cảnh báo khóa dây đai an toàn màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Khóa dây đai an toàn
Khóa dây đai an toàn

Đèn cảnh báo xuất hiện nếu người lái xe hoặc hành khách ngồi phía trước không thắt dây đai an toàn, đảm bảo các dây đai an toàn đã được cài.

1. Người lái xe ( và nếu có hành khách ngồi phía trước) đã thắt dây đai an toàn đúng cách?

Đúng: Dây đai an toàn đã được cài đúng cách: thực hiện câu hỏi 2.

Sai: Dây đai an toàn không được cài đúng cách. Cài dây đai an toàn đúng cách và thực hiện câu hỏi 2.

2.
Đèn cảnh báo đã tắt?

Đúng: Hệ thống không cần kiểm tra gì thêm.

Sai: Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền.

Hệ thống khóa cơ cấu lái

Nếu đèn cảnh báo khóa cơ cấu lái màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Hệ thống khóa cơ cấu lái
Hệ thống khóa cơ cấu lái

Màu đỏ: Không tiếp tục lái xe. Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền.

Màu vàng: Xảy ra lỗi bên trong hệ thống khóa cơ cấu lái. Lái xe không dừng đếnđại lý ủy quyền để kiểm tra lại hệ thống

Hệ thống sạc trên xe

Nếu đèn cảnh báo hệ thống sạc trên xe màu đỏ xuất hiện đồng nghĩa với việc bạn nên dừng xe lại ngay khi có thể

Hệ thống sạc trên xe
Hệ thống sạc trên xe

Xảy ra lỗi ở máy phát hoặc lỗi trong hệ thống.

1. Có thể khởi động động cơ hay không?

Có thể: Động cơ hoạt động. Lái xe không dừng đến xưởng dịch vụ ủy quyền. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết vì  có thể sẽ gây ra hết điện bình ắc quy.

Không thể: Động cơ không thể khởi động. Vui lòng liên hệ đại lý  uỷ quyền của Volkswagen.

Trên đây là những cảnh báo đỏ mà bạn cần phải lưu ý trong quá trình di chuyển để bảo vệ chiếc xe của mình khỏi những nguy hiểm.

Volkswagen Nha Trang cung cấp đầy đủ các mẫu xe Volkswagen mới nhất từ các mẫu Sedan sang trọng (Passat), đến SUV thể thao đa dụng (Tiguan Allspace 7 chỗ) và SUV cao cấp… và đặt biệt dòng sản phẩm đang hot nhất hiện nay là Teramont thỏa mãn thị hiếu người dùng. Đến với đội ngũ dịch vụ của Volkswagen Nha Trang, xe của bạn sẽ được chăm sóc bởi các kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo theo tiêu chuẩn của Tập đoàn nước ngoài. Đặc biệt, mỗi chiếc xe khi thực hiện một dịch vụ nào đó đều được giám sát từ Volkswagen Đức bởi hệ thống mạng toàn cầu DSS (Digital Service Schedule). Các phụ tùng cung cấp cho quý khách hàng là phụ tùng chính hãng được cung cấp thuận tiện và nhanh chóng với mức giá phù hợp từ mạng lưới Volkswagen Châu Á. Bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm của Volkswagen tại đây.

Gọi ngay cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn!

VOLKSWAGEN NHA TRANG

Địa chỉ: 51 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Hotline: 0931 88 15 88

Website: www.vwnhatrang.com.vn

Nguồn thông tin: Volkswagen Việt Nam