CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG

VW Nha Trang thực hiện chế độ bảo hành cho các dòng xe VW theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất và được quy định trong các điều khoản của hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.