Category Archives: Lái thử

Trải nghiệm chất Đức tại Cam Ranh cùng VW Nha Trang

cover event

ĐẦU NĂM PHẤN KHỞI – THỎA SỨC ĐAM MÊ CÙNG VW NHA TRANG Cùng VW Nha Trang thưởng thức tách cà phê đầu năm và lái thử trải nghiệm Chất Đức tại Cam Ranh VW Nha Trang chuẩn bị tổ chức chương trình “ Trải nghiệm và Lái thử dòng xe Volkswagen tại Cam Ranh”. […]